מצודות על תהלים קיט קד


מצודת דוד

"מפקודיך אתבונן" - מאשר אתבונן בפקודיך ע"כ שנאתי אורח שקר וכמ"ש רז"ל המאור שבה מחזיר למוטב