מצודות על תהלים קה יד


מצודת דוד

"ויוכח" - למענם הוכיח במכאוב את מלך מצרים ומלך פלשתים על כי לקחו את שרה ועם כי לא הוכיח מי בעבור יצחק אמר עליהם לפי שזה היה סבה שלא נגע אבימלך ברבקה אשתו

מצודת ציון

"לעשקם" - מלשון עושק וגזל