מצודות על תהלים קה ו

| מצודות על תהליםפרק ק"ה • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"זרע אברהם מבין בני ישמאל ועשו" - אתם זרע אברהם עבדו ובני יעקב הנבחרים לה' מזרע של אברהם מבין בני ישמעאל ועשו