מצודות על תהלים צא טו


מצודת דוד

"אחלצהו" - אוציא אותו מן הצרה ועוד ארבה כבודו

"עמו אנכי בצרה" - בעת בוא צרה בעולם אהיה עמו להצילו ממנה

"יקראני" - לכן כאשר יקרא אלי אענה אותו

מצודת ציון

"אחלצהו" - ענין הוצאה ושליפה