מצודות על תהלים פט לד


מצודת דוד

"וחסדי" - אבל לא אפיר חסדי מכל וכל לקחת ממנו המלוכה לעולם כי תשוב לזרעו בימי המשיח

"באמונתי" - במה שהבטחתיו באמונה

מצודת ציון

"אפיר" - מלשון הפרה וביטול