מצודות על תהלים פח ח

<< מצודות על תהלים • פרק פח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"וכל" - עם כל משבריך ענית אותי לעולם ר"ל זמן רב

מצודת ציון

"וכל" - הוי"ו במקום עם וכן ויוסף היה במצרים (שמות א)ר"ל עם יוסף שהיה במצרים

"משבריך" - הם גלי הים הנראים כמשברים מי הים וכן משברים יתחטאו (איוב מא)

"ענית" - מלשון ענוי