מצודות על תהלים עז יח

<< מצודות על תהלים • פרק עז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"קול" - זה קול הרעם

"חצציך" - הם הברקים שהם חציו של מקום

"זורמו מים עבות" - העננים נטפו מים כזרם בעת עברם בים להמם את מצרים

מצודת ציון

"זורמו" - ענין שטף המים כמו מזרם הרים (איוב כד)

"עבות" - עננים כמו עב קל (ישעיהו יט)

"שחקים" - רקיעים

"חצציך" - מלשון חץ