מצודות על תהלים סט לב

| מצודות על תהליםפרק ס"ט • פסוק ל"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מקרין מפריס" - ר"ל בעל קרנים גדולים ופרסות רחבות שהוא יפה למראה ובעל בשר

"ותיטב" - תהלתי יוטב לה' יותר מקרבן שור פר 

מצודת ציון

"משור פר" - כפל המלה בשמות נרדפים לתוספות ביאור וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

"מפריס" - פרסות הרגל