מצודות על תהלים נג ב

<< מצודות על תהלים • פרק נג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


 

מצודת דוד

"השחיתו" - הוא ועמו השחיתו ועשו עול ותעוב ואין בהם מי שיעשה טוב

"אמר נבל" - טיטוס המחריב את הבית אמר בלבו אין אלהים הכל לפי המקרה ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה במקומות רבות  

מצודת ציון

"נבל" - אדם פחות ונבזה