מצודות על שמואל ב כב לז

<< מצודות על שמואל ב • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 


מצודת דוד

"תרחיב צעדי" - הרחבת פסיעתי לבל ימעדו רגלי לנפול בארץ

מצודת ציון

"צעדי" - פסיעותי כמו (לעיל ו יג) ויהי כי צעדו

"מעדו" - ענין החלקה והשמטה מן המקום כמו (תהלים לז לא)לא תמעד אשוריו

"קרסולי" - תרגום של כרעים (ויקרא יא כא) הוא קרסולין