מצודות על שמואל א לא יא

<< מצודות על שמואל א • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"וישמעו אליו" - כמו עליו וחוזר ומפרש את אשר עשו פלשתים לשאול לתקוע גויתו בחומה