מצודות על שמואל א לא ח

<< מצודות על שמואל א • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • מצודת ציון

"לפשט" - להסיר בגדיהם כמו (ויקרא ו ד)ופשט את בגדיו

"נופלים" - רוצה לומר נופלים בארץ פגרים מתים