מצודות על שמואל א יג כ

<< | מצודות על שמואל אפרק י"ג • פסוק כ' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וירדו" - רצה לומר ומאז כשהיו צריכים ללטוש דבר מה היו יורדים אל ארץ פלשתים ללטוש שם אצל החרש 

מצודת ציון

"ללטוש" - לחדד כמו (בראשית ד כב)לוטש כל חורש

"למחרשתו" - כלי המחרישה

"אתו" - שם כלי עשויה לחפור בו כמו (ישעיהו ב ד)וכתתו חרבותם לאתים ובדברי רבותינו ז"ל (בבא מציעא פב ב ועוד)קרויה מרא

"קרדומו" - גרזן כמו (שופטים ט מח) את הקרדומות

"מחרשתו" - כלי אומנות כמו (ישעיהו מד יג)חרש עצים