מצודות על שמואל א ג טו

<< מצודות על שמואל א • פרק ג
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"ויפתח" - פתח הדלתות כמנהגו ולא הלך להגיד הנבואה לעלי כי פחד ממנו לבשרו בשורה קשה

מצודת ציון

"המראה" - מראה הנבואה