מצודות על שמואל א ג ז

| מצודות על שמואל אפרק ג' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וטרם יגלה" - עד הנה עדיין לא נגלה אליו ה' לדבר בו

"טרם ידע" - עדיין לא ידע חכמת אלהות בהיותו עודנו נער כי אם ידע היה אם כן מכיר קול נבואה 

מצודת ציון

"טרם" - עדיין לא כמו (שמות י ז)הטרם תדע