פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"יש רעה" אשר ראיתי תחת השמש, "כשגגה" ממשלת המושל מצריכו לעשות פעמים הפוך הראוי, ומראה לעם כאילו שגג בדבר, אשר לא כן הוא -