מצודות על קהלת י


פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יש רעה" אשר ראיתי תחת השמש, "כשגגה" ממשלת המושל מצריכו לעשות פעמים הפוך הראוי, ומראה לעם כאילו שגג בדבר, אשר לא כן הוא -

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ניתן הסכל". רוצה לומר, וזהו: הכסיל ניתן במקומות גבוהים, מקומות שאין ראוי לו, והעשירים - הראויים לכבוד - ישבו במקום שפל ונמוך. וזה נראה כאילו בשגגה נעשה, אבל לא כן הוא; 

מצודת ציון

"הסכל" - הכסיל.

"במרומים" - מלשון מרום וגובה.

"רבים" - ר"ל רוצה לומר, כלומר, גדולים.

"בשפל" - מקום נמוך.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על סוסים" - רוכבים על סוסים, מה שאין ראוי להם.

"כעבדים" - כמו שראוי לעבדים, "על הארץ" - הולכים ברגליהן על הארץ.