מצודות על קהלת י


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יש רעה" אשר ראיתי תחת השמש, "כשגגה" ממשלת המושל מצריכו לעשות פעמים הפוך הראוי, ומראה לעם כאילו שגג בדבר, אשר לא כן הוא -

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ניתן הסכל". רוצה לומר, וזהו: הכסיל ניתן במקומות גבוהים, מקומות שאין ראוי לו, והעשירים - הראויים לכבוד - ישבו במקום שפל ונמוך. וזה נראה כאילו בשגגה נעשה, אבל לא כן הוא;

מצודת ציון

"הסכל" - הכסיל.

"במרומים" - מלשון מרום וגובה.

"רבים" - ר"ל רוצה לומר, כלומר, גדולים.

"בשפל" - מקום נמוך.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"על סוסים" - רוכבים על סוסים, מה שאין ראוי להם.

"כעבדים" - כמו שראוי לעבדים, "על הארץ" - הולכים ברגליהן על הארץ.