מצודות על קהלת ה י

| מצודות על קהלתפרק ה' • פסוק י' |
י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ברבות הטובה" - בעת שהטובה מתרבה בבן אדם, והצלחתו מרובה, הדרך הוא אשר רבים באים לאכול מן הטובה ההיא, ונשאר אם-כן חסר טובה כשהיה.

"ומה כשרון לבעליה" - ומהו הטובה הבאה לבעל הטובה המוצלח - רק מראה עיניו, אשר ראה את הטובה, ולא עוד, הואיל ולא נשאר בידו. 

מצודת ציון

"כשרון" - מלשון כשר וטוב.