מצודות על קהלת ב יח

מצודת דוד

"ושנאתי" - אני שונא וממאס את כל עמל שאני עמל לאסוף קניינים למען אניחם לרשת לאדם שיהיה אחריי.