מצודות על עמוס ג י

<< מצודות על עמוס • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"האוצרים" - תראו אשר חומסים וגוזלים ואוצרים בארמנותיהם וכאומר אלו גזלו לצורך הספוק למלאות נפשם לא היה הדבר רע בתכלית אבל הם יגזלו מבלי צורך והכרח

"ולא ידעו" - ר"ל גם תראו אשר אינם יודעים לעשות נכוחה וא"כ בודאי לא יעזרם ה'

מצודת ציון

"נכוחה" - דבר ישר וראוי כמו הולך נכוחו (ישעיהו נז)

"האוצרים" - מל' אוצר ר"ל טומנים