מצודות על נחמיה יב כב

| מצודות על נחמיהפרק י"ב • פסוק כ"ב | >>
א • ז • ח • ט • י • יב • יז • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הלוים בימי אלישיב" - רצה לומר הלוים אשר היו בימי אלישיב כהן גדול ובימי יוידע בנו אשר כיהן תחתיו ובימי בנו יוחנן (הוא יונתן הנזכר למעלה והיה נקרא בשתי השמות) ובימי בנו ידוע בימי כולם היו כתובים ראשי אבות הלוים ההם ואף ראשי אבות הכהנים כמוהם היו כתובים לראשים על מלכות דריוש רצה לומר ע"פ מצות המלך אבל לא היו הראשים ההם ראוים אל המעלה ההיא