מצודות על נחמיה ח יג

<< מצודות על נחמיה • פרק ח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"וביום השני" - של ראש השנה כי בימי עזרא עברוהו לאלול ועשו שני ימים טובים של ראש השנה כן ארז"ל

"לכל העם" - של כל העם

"ולהשכיל" - לקרות בה בכוונת הלב לדעת מצות ה' אשר תעשינה