מצודות על נחמיה ד יג

<< מצודות על נחמיה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"הרבה ורחבה" - רצה לומר במקומות מרובות

"רחוקים וגו'" - ואין האחד רואה את אחיו ואף קולו לא ישמע

מצודת ציון

"נפרדים" - פזורים