מצודות על מלכים ב יט לד

מצודות על מלכים ב • פרק יט >>
ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לה • לו • לז • 


מצודת דוד

"למעני" - למען כבוד שמי

מצודת ציון

"וגנותי" - מלשון הגנה