מצודות על מלכים ב יט ג

מצודות על מלכים ב • פרק יט >>
ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לה • לו • לז • 


מצודת דוד

"כי באו בנים" - דימה בני הדור לאשה הכורעת ללדת בנים ויושבת על המשבר ואין בה כח להוליד הבנים

"ונאצה" - מנאץ את ה' בדברי חרוף

"ותוכחה" - האויב התווכח להשתבח בהצלחתו ואומר ידי רמה

מצודת ציון

"ותוכחה" - מלשון ויכוח וברור דברים

"ונאצה" - ענין בזיון כמו (שמואל א ב יז)כי נאצו האנשים

"משבר" - הוא מקום מושב היולדות וכן (הושע יג יג)במשבר בנים