מצודות על מלכים ב טו יט

| מצודות על מלכים בפרק ט"ו • פסוק י"ט | >>
א • ב • ה • ח • י • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כג • כה • כז • כט • ל • לב • לג • לה • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בא פול" - כאשר בא פול והבטיח מנחם לתת לו אלף ככר כסף לעזור לו על המלוכה 

מצודת ציון

"ידיו" - כח ידיו

"להחזיק" - מלשון חזק