מצודות על מלכים ב ח ט

מצודות על מלכים ב • פרק ח >>
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כה • כו • כז • כט • 


מצודת דוד

"וכל טוב דמשק" - כל מיני מאכל טוב הנמצא בדמשק

מצודת ציון

"בנך" - רצה לומר מכניע לך כבן לאביו