מצודות על מלכים א יג כא

<< מצודות על מלכים א • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כו • כט • ל • לא • לב • לג • לד • מצודת ציון

"מרית" - מלשון מרי ומרד