מצודות על מלכים א טו יג

<< מצודות על מלכים א • פרק טו >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כז • כח • ל • לא • לג • 


מצודת דוד

"ויטרף בנחל קדרון" - רצה לומר שרפה והשליך עפרה לנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסורה בהנאה

"אשר עשתה" - בעבור אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות דבר נוסף אל האשרה וכמו שעבודת גלולים נקראים עצבים על שם שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיהוו כא ד) ובעבור זה יקראו אימים כמו שנאמר (ירמיהוו נ לח) ובאימים יתהללו

"וגם את מעכה" - מוסב על ויסר האמור במקרא שלפניו לומר וגם את מעכה הסיר וחוזר ומפרש שהסרתה היתה מהיות עוד גבירה ומושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים