מצודות על מלכים א ה ד

<< | מצודות על מלכים אפרק ה' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי הוא רדה" - בא ליתן טעם על מה היו כל כך רבים אנשי שלחנו להצטרך להם כחשבון הזה ואמר לפי שהיה מושל בכל אנשי עבר הנהר ובכל מלכיהם ושלום היה לו מכל עבריו אף מן האומות שלא משל בהם ולזה היו רבים הבאים אליו הן מאנשי שלומו הן מהאומות שמשל בהם 

מצודת ציון

"רודה" - מושל כמו (תהלים קי ב)רדה בקרב אויביך

"מכל עבריו" - מכל צדדיו