מצודות על ישעיהו נט יב

<< מצודות על ישעיהו • פרק נט >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


 

מצודת דוד

"ידענום" - ידועים הם לנו ומכירים בהם ולא בלא דעת עשינו אותם

"אתנו" - ר"ל עדיין לא עזבנום

"כי רבו" - מה שפשענו נגדך רבו מאד

"וחטאתינו" - כ"א מהחטאים העידה בנו לקטרג עלינו  

מצודת ציון

"ענתה" - העידה כמו לא תענה (שמות כ)