מצודות על ישעיהו נג יב

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ג • פסוק י"ב |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ולפושעים יפגיע" - אל הכשדים הפושעים בו היה מפגיע ומתחנן ועיניו תלויות אליהם כעיני עבדים אל יד אדוניהם ולכן שורת הדין שבמקום מרבית ההכנעה ימשול בהם בעת הגאולה

"ואת פושעים נמנה" - בפי העכו"ם היה מנוי בכלל הפושעים והכופרים וכדי בזיון וקצף

"והוא חטא רבים נשא" - והוא נטה שכמו לסבול מה שחטאו בו עמים רבים לייסרו ולהכאיבו

"ואת עצומים" - את העכו"ם החזקים יחלק לעצמו להיות לו לשלל

"תחת וגו'" - בגמול אשר שפך נפשו והפקירה למיתה

"לכן" - הואיל ועמד בנסיון אתן לו חלק בנחלת העמים הרבים 

מצודת ציון

"עצומים" - חזקים

"שלל" - ענין בזה

"תחת" - במקום ובגמול

"הערה" - ענין שפיכה וכן אל תער נפשי (תהלים קמא)

"נמנה" - מלשון מנין ומספר

"נשא" - סבל

"יפגיע" - ענין תחנה ובקשה כמו ואל תפגע בי (ירמיהו ז)