מצודות על ישעיהו מט יח


מצודת דוד

"ותקשרים" - תקשור אותם בצוארך לנוי כקשורי כלה והם חוטי המשי שקושרת בהם שערה

"כעדי תלבשי" - תתפאר בהם כמלבוש של קשוט

"שאי סביב עיניך" - כאלו לציון יאמר ראי איך כל בניך נקבצו באו אליך

מצודת ציון

"כעדי" - ענין תכשיט יפה