מצודות על ישעיהו מא ז


מצודת דוד

"ויחזקהו" - מחזק הצפוי על ידי מסמרים למען לא יתפרד מעל הפסל

"אומר לדבק" - כאשר ידבק הטסין על הפסל ישמח ויאמר הנה טוב הוא וכן יפה לו

"מחליק פטיש" - המכה בפטיש קטן להחליק את הטסין היה מזרז את המכה על הטסין בחוזק רב בהתחלת הרדוד למען יתחיל הוא מעשהו

"ויחזק חרש" - חרש העצים העושה הפסל חיזק בדבריו את הצורף להיות זריז במלאכת צפוי טסי הזהב אשר יצפנו

מצודת ציון

"מחליק" - מלשון חלק

"פטיש" - הוא המקבת וכן וכפטיש יפוצץ סלע (ירמיהו כג)

"הולם פעם" - שניהם ענין הכאה כמו והלמה סיסרא (שופטים ה)וכמו נפעמתי ולא אדבר (תהלים עז)וכפל המלה בשמות נרדפים ויורה על חוזק ההכאה

"במסמרים" - יתדות וכן וברזל לרוב למסמרים (דברי הימים א' כב)

"ימוט" - מלשון נטיה וקלקול