מצודות על ישעיהו ח טו

<< מצודות על ישעיהו • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ונפלו וגו'" - כפל הדבר במ"ש לחוזק הענין

"וכשלו בם" - בהאבן הנגף ובהצור המכשול יכשלו רבים והם סיעת שבנא

מצודת ציון

"ונוקשו" - יפלו בהמוקש