מצודות על ישעיהו ד ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"הנשאר בציון" - הנשאר מישראל ישב בציון והנותר מהם ישכון בירושלים וכפל הדבר במ"ש

"יאמר לו" - על כל הנשאר יאמר עליו שהוא קדוש

"כל הכתוב" - כל מי שכתוב בספר להיות חי בעולם הנצחי ישכון בירושלים