מצודות על ירמיהו מט ו


מצודת דוד

"ואחרי כן" - אחר שיקבלו די הגמול אשיב לארצם את בני השבי של בני עמון

מצודת ציון

"שבית" - מלשון שבי