מצודות על ירמיהו לה יג

מצודות על ירמיהו • פרק לה >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"הלא תקחו מוסר" - רצה לומר באמת מהדבר הזה יש לכם ללמוד לשמוע אל דברי

"לאיש יהודה" - לאנשי יהודה