מצודות על ירמיהו כה ו


מצודת דוד

"ולא ארע לכם" - לא אעשה עמכם רעה

"במעשה ידיכם" - באלילים העשוים במעשה ידיכם

מצודת ציון

"ארע" - מלשון רעה