מצודות על ירמיהו טז יא


מצודת דוד

"ואותי עזבו" - לא האמינו בי בלבם ולא שמרו תורתי