מצודות על ירמיהו טז ז

<< מצודות על ירמיהו • פרק טז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"על אביו" - לכל אחד על אביו ועל אמו

"ולא ישקו" - כי הדרך הוא להשקות האבלים כוס תנחומין אבל אז יהיו טרודים בצרתם ולא יעשו הדברים הראויים

"ולא יפרסו להם" - לא יפרסו פרוסת המוציא עליהם בעבור הבראת האבל לנחמו על מת (כי סעודה הראשונה אין האבל אוכל משלו ומברין אותו משל אחרים)

מצודת ציון

"יפרסו" - מלשון פרוסה ושבירה כמו פרוס לרעב לחמך (ישעיהו נח)

"כוס" - ר"ל כוס יין