מצודות על ירמיהו ד כז


מצודת דוד

"וכלה" - אבל לא אעשה כלה ביושביה