מצודות על יחזקאל מח ב


מצודת דוד

"ועל גבול דן" - סמוך לגבול דן לדרומו יהיה החלק מפאת קדים וגו' ולשבט אשר יהיה לחלק א' וכן כל השבטים ילקחו זה בדרומו של זה

מצודת ציון

"ועל גבול" - סמוך לגבול כמו ועליו מטה מנשה (במדבר ב)