מצודות על יחזקאל מב ג

<< | מצודות על יחזקאלפרק מ"ב • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בשלישים" - ר"ל כן היה בעבור שהלשכות ההם היו שלשה עליות זו על גב זו והיה הבנין גבוה ולכן היו עמודים כפולים זה מול זה לחזק הבנין

"אתיק אל פני אתיק" - ר"ל עמודי הלשכות ההם היו זה לעומת זה עמוד בפנים מול עמוד מבחוץ

"והחצונה" - ר"ל עבר החיצונה מהלשכות היה פונה מול הרצפה הזה

"ונגד רצפה וגו'" - ר"ל והעבר מזה היה מול הרצפה מהחצר כמ"ש ורצפה עשוי לחצר סביב (לעיל מ)

"הפנימי" - ר"ל עבר הפנימי מהלשכות היה פונה מול חלל האויר הזה

"נגד העשרים וגו'" - נותן סימן על מקום הלשכות ההם ואומר העבר מזה היה מול חלל אויר עשרים מהחצר שלפני יסוד כותל המסיבה וזהו מ"ש ובין הלשכות רחב עשרים אמה (לעיל מא) 

מצודת ציון

"רצפה" - ענין הצעת אבנים למדרך הרגל

"אתיק" - עמוד מרובע בולט מהכותל רחב מלמטה והולך וכלה מלמעלה והוא עשוי לחיזוק וכן והאתיקים (לעיל מא)

"בשלישים" - מלשון שלשה