מצודות על יחזקאל לח כ

<< מצודות על יחזקאל • פרק לח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ונפלו המדרגות" - הנעשים לעלות בהן על העליות והכל הוא ענין מליצה ויורה על גודל החרדה

"ורעשו וגו'" - הוא ענין מליצה ור"ל חרדה גדולה תהיה בעולם

מצודת ציון

"ורעשו" - ענין נדנוד ותנועה חזקה

"הרמש" - כן יקראו בריות קטנות קצרי הרגל וכן רמש וצפור כנף (תהלים קמח)

"המדרגות" - ענין מעלות כמו בסתר המדרגה (שיר השירים ב)