מצודות על יחזקאל כ ג

מצודות על יחזקאל • פרק כ >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • 


מצודת דוד

"הלדרוש" - הוא בה"א השאלה שאמר האם באתם לדרוש אותי בתפלה הנה דעו הריני נשבע חי אני אם אהיה נדרש לכם לקבל תפלתכם

מצודת ציון

"הלדרש" - הוא ענין תפלה וכן אני אדרוש אל אל (איוב ה)