מצודות על יחזקאל יז ג

<< מצודות על יחזקאל • פרק יז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"אל הלבנון" - אל יער הלבנון ומשם לקח הסעיף הגבוה מאילן הארז שהוא הגבוה שבעצים רצה לומר נבוכדנצר בא לירושלים ולקח את מלכה

"מלא הנוצה" - גוף הכנף היה מלא נוצות

"אשר לו הרקמה" - אשר מראה הנוצות היו כגוון הרקמה בחלוף הגוונים כמו נוצות הטווס ועל נבוכדנצר יאמר

"ארך האבר" - גוף הכנף היה ארוך

"הנשר הגדול" - וחזר ופי' שקראו גדול לפי שהיה גדול הכנפים ר"ל כנפי נוצתו היו גדולים במדה

מצודת ציון

"האבר" - הוא גוף הכנף וכן אבר כיונה (תהלים נה)

"הרקמה" - כמעשה רוקם בחלוף הגוונים

"הלבנון" - שם יער

"צמרת" - כן יקרא סעיף העליון העולה למעלה מכולם וכן ובין עבותים היתה צמרתו (לקמן לא)