מצודות על יחזקאל יב כח

<< מצודות על יחזקאל • פרק יב
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כז • כח • 


מצודת דוד

"כל דברי" - ר"ל אף אחד מדברי וכן לא תעשה כל מלאכה (שמות כ)

"ויעשה" - מהרה