מצודות על יחזקאל יב כב

| מצודות על יחזקאלפרק י"ב • פסוק כ"ב | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"יארכו הימים" - על כי ייעודי הנביאים לזמן רחוק היו אומרים הנה באריכות הימים יהיה נאבד כל הנבואה כי לא יזכר בה ובדרך לעג אמרו בלשון הנהוג בבן אדם המרחיק דבר מה שלא יזכר בה בזמן שקבע ולא יעשהו

"מה המשל הזה" - ר"ל למה אתם מושלים המשל הזה על ענין אדמת ישראל 

מצודת ציון

"מה" - כמו למה וכן מה יתאונן אדם חי (איכה ג)

"חזון" - נבואה