מצודות על יואל ב ח

<< | מצודות על יואלפרק ב' • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ובעד השלח יפלו" - ישכבו על החרבות לא יהיו נחתכים עליו לחתיכות

"לא ידחקון" - זה לזה כי כל אחד ילך במסילתו המיוחד לו 

מצודת ציון

"ידחקון" - מלשון דחק

"גבר" - איש ואמר בלשון שאלה על הארבה

"במסלתו" - מלשון מסילה ודרך

"ובעד" - ענינו כמו על וכן וכפר בעדו (ויקרא ט"ז)

"השלח" - כן יקרא החרב וכן ואיש שלחו בידו (דברי הימים ב' כ"ג)

"יפלו" - ישכנו כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כ"ה)

"יבצעו" - ענין חתוך כי פתות אותה פתים (ויקרא ב') תרגם אונקלוס בצע יתה ביצועין